Shani Horowitz-Rozen

Shani Horowitz-Rozen, Ph.D. – communicating Impact consulting

שני הורוביץ רוזן הינה יועצת לשיווק ומיתוג של עמותות וארגונים ללא כוונת רווח בארה"ב, שני מאפשרת פתרונות יצירתיים לצרכי הלקוחות בתקשורת ופילנתרופיה.

עיצוב כרטיסי ביקור

הכרטיס עוצב לפי המידות האמריקאיות וכמובן בהתאם לשפע הגרפית של המותג.

עיצוב ניירת תבנית word

לצורך התקשרות, הצעות מחיר וסיכומי פגישות, עיצוב ניירת שהינה תבנית וורד לצורך שימוש עצמי, קל ונוח.

מידות הניירת והמעטפות עוצבו בהתאם לדרישות ולסטנדרת האמריקאי.

גם אני רוצה מיתוג לעסק

 

Designed by Ayelet Stern | Powered by WordPress

Copyrighted Image

נגישות